Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) zawarła z sześcioma bankami porozumienie dotyczące współpracy w realizacji lokalnego, jednolitego standardu płatności mobilnych, podała KIR w komunikacie.

Porozumienie określające szczegóły tworzonego systemu płatności zostało podpisane przez KIR, Alior Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, BRE Bank, ING Bank Śląski oraz PKO Bank Polski, który był inicjatorem projektu.

„KIR S.A. będzie docelowo realizowała pełną obsługę operacyjną systemu płatności mobilnych, a także zapewni infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia. Jest to kolejny krok w projekcie budowy lokalnego standardu płatności mobilnych. Przewagą nowego standardu płatności mobilnych będzie jego otwartość na różnych uczestników rynku, niski koszt procesowania transakcji, a także szeroki wachlarz funkcji: możliwość dokonywania transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych, sklepach internetowych oraz przelewów na numer telefonu" – podała KIR.

KIR podkreśliła również, że neutralna względem banków pozycja Izby może ułatwić akceptację rozwiązania przez inne banki oraz przyczynić się do zapewnienia jego pełnej interoperacyjności.

Na początku lipca Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank (mBank), ING Bank Śląski oraz PKO Bank Polski ogłosiły, że stworzą spółkę joint venture, która pod nadzorem krajowych regulatorów będzie zarządzać całym systemem.

Spółka joint venture będzie docelowo zarządzać standardem płatności mobilnych w zakresie m.in. zasad uczestnictwa w systemie, marki, specyfikacji technicznych określających zasady działania systemu dla płatności mobilnych, certyfikacji aplikacji mobilnych, a także zasad bezpieczeństwa.

Krajowa Izba Rozliczeniowa będzie natomiast realizować obsługę przepływów finansowych w ramach systemu, czyli dokonywać rozrachunku płatności mobilnych realizowanych w terminalach płatniczych, bankomatach i w Internecie.

Rozrachunek tych płatności będzie się odbywał z wykorzystaniem systemu ELIXIR®, natomiast płatności typu P2P będą realizowane w oparciu o system płatności natychmiastowych KIR. Izba zapewni również infrastrukturę teleinformatyczną dla systemu oraz będzie obsługiwać reklamacje.