Patrząc na wrześniowy ranking depozytów trzymiesięcznych stworzony przez pośrednika finansowego Totalmoney.pl w tym miesiącu bezkonkurencyjne były oferty lokat Idea Bank i Getin Banku, odpowiednio 5,10 i 5 procent. Identyczne dane z września znajdujemy w raporcie Open Finance.

Były to jednak, tak jak i trzecia w zestawieniu lokata Meritum Banku na 4 proc., depozyty na start, dla nowych klientów, dlatego wysokość oprocentowania była atrakcyjna. Pomijając promocyjne oferty, pozostałe lokaty bankowe w czołówce rankingów oscylują wokół 3 procent. Można więc zauważyć, że oprocentowanie banków komercyjnych nie różniło się od oferty SKOK, np. porównując je z lokatą SKOK-u Stefczyka do 3,35 procent z oprocentowaniem stałym. Zakładając ją na 3 miesiące możemy liczyć na oprocentowanie na poziomie 3,05 procent.

Magia RPP

Jak to się dzieje, że poziom oprocentowania w SKOK jest równy z najlepszymi lokatami w bankach komercyjnych, choć zwiększyły się koszty funcjonowania tych instytucji na rynku w szczególności związane z objęciem kas gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ? Wszystkiemu winne są systematycznie obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe.

„Co do zasady oprocentowanie w SKOK-ach faktycznie powinno spaść po objęciu nadzorem KNF oraz gwarancjami BFG. Mam tutaj na myśli zwyczajnie wyższe koszty. Tyle teorii. A w praktyce nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ cykl obniżek stóp całkowicie zaburza takie porównanie. Oprocentowanie spada i w bankach, i w SKOK-ach. Ale nie musi ono maleć w tym samym tempie, ponieważ banki w większości oferują oprocentowanie stałe (a więc muszą szybciej reagować na zmiany rynkowe), a SKOK-i zupełnie na odwrót. Daje im to pewien komfort przy ustalaniu oprocentowania (w domyśle – i tak po założeniu lokaty za pewien czas będzie można obniżyć jej oprocentowanie)” – wyjaśnia analityk Open Finance, Michał Sadrak.

Plusy i minusy lokat w SKOK

Choć lokaty w SKOK-ach oparły się na razie presji niskiego oprocentowania, zakładanie ich wiąże się z wieloma warunkami. Przede wszystkim w Kasie nie jesteśmy klientem, tylko członkiem. Co to znaczy? Przystępując do Kasy Stefczyka, podpisujemy deklarację członkowską i wnosimy swój własny, niewielki wkład finansowy. Dzięki temu stajemy się współwłaścicielem swojej kasy. Dopiero wtedy mamy możliwość korzystania ze zgromadzonych wspólnych środków finansowych i zaciągania tanich pożyczek i kredytów. Oraz zakładania lokat.

Aby przystąpić do Kasy Stefczyka, potrzeba też wnieść wpisowe, wkład członkowski oraz tzw. udziały w kasie oraz dodatkowe składki. Całość nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych i jest zależna od Kasy, do której przystępujemy.

W zamian za te, dla wielu dość uciążliwe warunki, mamy możliwość podwyższenia oprocentowania naszej lokaty. W odniesieniu do lokat terminowych w SKOK Stefczyka, największej Kasie w Polsce, tak z oprocentowaniem stałym, jak z oprocentowaniem zmiennym możemy liczyć na jego zwyżki.

0,05 proc. dla osób, które spełnią minimum dwa z poniższych warunków:

- posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy,
- ulokują kwotę min. 500 tys. zł,
- wnioskują ponadobowiązkowe udziały o wartości min. 2 proc. wpłacanego depozytu.

Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Deponent, IKS Classic, IKS Med, IKS VIP

0,10 proc. dla osób, które:

- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 miesięcy oraz aktywnie używana jest od co najmniej 3 miesięcy karta VISA (minimum 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu).
Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP.

0,15 proc. dla osób, które:

- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 miesięcy oraz aktywnie używana jest od co najmniej 3 miesięcy karta VISA (minimum 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu) oraz spełnią jeden z poniższych warunków:
* posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy,
* ulokują kwotę min. 500 tys. zł,
* wniosą ponadobowiązkowe udziały o wartości minimum 2 proc. wpłacanego depozytu.
Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP.

Pomimo obaw o to , że Kasy lawinowo zmniejszą oprocentowanie swoich lokat po objęciu nadzorem przez KNF i BFG, nic takiego nie miało miejsca. Fakt, samo oprocentowanie spadło w porównaniu z poprzednim rokiem, ale tożsama sytuacja miała miejsce i w bankach. Powodem była polityka finansowa instytucji państwowych. Wydaje się, że SKOK-i zachowały jednak poziom oprocentowania porównywalny z jednymi najlepszych lokat na rynku, gdyż nie miały innej możliwości. Spadek wartości depozytów w kasach spowodowałby załamanie w segmencie pożyczek, co byłoby dla kas początkiem „domino”, którego nie udałoby się zatrzymać. Tracąc gotówkę z depozytów i nie zarabiając na pożyczkach, groziłoby im bankructwo.