Choć lokatom w SKOK wróżono znaczny spadek oprocentowania po przejęciu nadzoru nad Kasami przez KNF, nic takiego się nie stało. Przeciwnie, wartość depozytów rośnie, a oprocentowania Kasy nie muszą się wstydzić nawet przed najbardziej lukratywnymi ofertami banków komercyjnych. Są także sposoby, aby takie oprocentowanie lokaty jeszcze podnieść.

Patrząc na wrześniowy ranking depozytów trzymiesięcznych stworzony przez pośrednika finansowego Totalmoney.pl w tym miesiącu bezkonkurencyjne były oferty lokat Idea Bank i Getin Banku, odpowiednio 5,10 i 5 procent. Identyczne dane z września znajdujemy w raporcie Open Finance.

Były to jednak, tak jak i trzecia w zestawieniu lokata Meritum Banku na 4 proc., depozyty na start, dla nowych klientów, dlatego wysokość oprocentowania była atrakcyjna. Pomijając promocyjne oferty, pozostałe lokaty bankowe w czołówce rankingów oscylują wokół 3 procent. Można więc zauważyć, że oprocentowanie banków komercyjnych nie różniło się od oferty SKOK, np. porównując je z lokatą SKOK-u Stefczyka do 3,35 procent z oprocentowaniem stałym. Zakładając ją na 3 miesiące możemy liczyć na oprocentowanie na poziomie 3,05 procent.

Magia RPP

Jak to się dzieje, że poziom oprocentowania w SKOK jest równy z najlepszymi lokatami w bankach komercyjnych, choć zwiększyły się koszty funcjonowania tych instytucji na rynku w szczególności związane z objęciem kas gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ? Wszystkiemu winne są systematycznie obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe.

„Co do zasady oprocentowanie w SKOK-ach faktycznie powinno spaść po objęciu nadzorem KNF oraz gwarancjami BFG. Mam tutaj na myśli zwyczajnie wyższe koszty. Tyle teorii. A w praktyce nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ cykl obniżek stóp całkowicie zaburza takie porównanie. Oprocentowanie spada i w bankach, i w SKOK-ach. Ale nie musi ono maleć w tym samym tempie, ponieważ banki w większości oferują oprocentowanie stałe (a więc muszą szybciej reagować na zmiany rynkowe), a SKOK-i zupełnie na odwrót. Daje im to pewien komfort przy ustalaniu oprocentowania (w domyśle – i tak po założeniu lokaty za pewien czas będzie można obniżyć jej oprocentowanie)” – wyjaśnia analityk Open Finance, Michał Sadrak.

Plusy i minusy lokat w SKOK

Choć lokaty w SKOK-ach oparły się na razie presji niskiego oprocentowania, zakładanie ich wiąże się z wieloma warunkami. Przede wszystkim w Kasie nie jesteśmy klientem, tylko członkiem. Co to znaczy? Przystępując do Kasy Stefczyka, podpisujemy deklarację członkowską i wnosimy swój własny, niewielki wkład finansowy. Dzięki temu stajemy się współwłaścicielem swojej kasy. Dopiero wtedy mamy możliwość korzystania ze zgromadzonych wspólnych środków finansowych i zaciągania tanich pożyczek i kredytów. Oraz zakładania lokat.

Aby przystąpić do Kasy Stefczyka, potrzeba też wnieść wpisowe, wkład członkowski oraz tzw. udziały w kasie oraz dodatkowe składki. Całość nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych i jest zależna od Kasy, do której przystępujemy.

W zamian za te, dla wielu dość uciążliwe warunki, mamy możliwość podwyższenia oprocentowania naszej lokaty. W odniesieniu do lokat terminowych w SKOK Stefczyka, największej Kasie w Polsce, tak z oprocentowaniem stałym, jak z oprocentowaniem zmiennym możemy liczyć na jego zwyżki.

0,05 proc. dla osób, które spełnią minimum dwa z poniższych warunków:

- posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy,
- ulokują kwotę min. 500 tys. zł,
- wnioskują ponadobowiązkowe udziały o wartości min. 2 proc. wpłacanego depozytu.

Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Deponent, IKS Classic, IKS Med, IKS VIP

0,10 proc. dla osób, które:

- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 miesięcy oraz aktywnie używana jest od co najmniej 3 miesięcy karta VISA (minimum 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu).
Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP.

0,15 proc. dla osób, które:

- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 miesięcy oraz aktywnie używana jest od co najmniej 3 miesięcy karta VISA (minimum 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu) oraz spełnią jeden z poniższych warunków:
* posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy,
* ulokują kwotę min. 500 tys. zł,
* wniosą ponadobowiązkowe udziały o wartości minimum 2 proc. wpłacanego depozytu.
Zwyżka jest dostępna dla posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP.Pomimo obaw o to , że Kasy lawinowo zmniejszą oprocentowanie swoich lokat po objęciu nadzorem przez KNF i BFG, nic takiego nie miało miejsca. Fakt, samo oprocentowanie spadło w porównaniu z poprzednim rokiem, ale tożsama sytuacja miała miejsce i w bankach. Powodem była polityka finansowa instytucji państwowych. Wydaje się, że SKOK-i zachowały jednak poziom oprocentowania porównywalny z jednymi najlepszych lokat na rynku, gdyż nie miały innej możliwości. Spadek wartości depozytów w kasach spowodowałby załamanie w segmencie pożyczek, co byłoby dla kas początkiem „domino”, którego nie udałoby się zatrzymać. Tracąc gotówkę z depozytów i nie zarabiając na pożyczkach, groziłoby im bankructwo.