Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I kwartale 2013 roku. Rozwijają się dynamicznie, ale ryzyko utraty płynności nadal istnieje.

W raporcie KNF czytamy, że sektor skok w I kwartale 2013 r.rozwijał się bardzo dynamicznie. Aktywa wzrosły o 8 procent, a co ciekawe w tym okresie w kasach przybyło ponad 30 tysięcy nowych członków. Wartość depozytów wzrosła o 9,2 proc.

Jednak komisja stwierdza, że sytuacja kapitałowa w kasach jest trudna. Fundusze własne są nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez kasy ryzyka. Współczynnik wypłacalności w sektorze obniżyłsię z 1,83 proc. na koniec grudnia 2012r. do1,11 proc. na koniec marca 2013r.

KNF zauważa też, że w kasach występuje podwyższone ryzyko płynności. Działalność kredytowo - pożyczkowa kas finansowana jest środkami krótkoterminowymi (głównie depozytami z terminami do 6 miesięcy).

Na koniec I kwartału 2013r. 43 kasy były zobowiązane do wszczęcia procesów naprawczych,natomiast na datę sporządzenia raportu obowiązkiem tym objętych było 44kasy.

Zdecydowana większość kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również z wykorzystaniem środków pomocowych z funduszu stabilizacyjnego. Kasa Krajowa poinformowała KNF w II połowie czerwca 2013 r. o udzieleniu pomocy z funduszu stabilizacyjnego kasom na łączną kwotę 196 mln złotych - czytamy w raporcie.

oprac. TJ