Prawnicy uznali jednak, że podatek jest barierą dla swobodnego przepływu kapitału na jednolitym rynku. Komisja skrytykowała tę opinię. Podkreśliła, że zaproponowane przez nią przepisy, wprowadzające podatek, nie dyskryminują żadnego kraju, a jej prawnicy uważnie przeanalizowali pomysł i że jest on zgodny z unijnymi przepisami. Opinią prawników z Rady zajmą się teraz państwa członkowskie i choć nie jest ona wiążąca, to niektórzy już mówią o fiasku planów wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.

Komisja Europejska od początku miała z nim problemy. Nie udało się jej przekonać światowych potęg gospodarczych do swego pomysłu, później napotkała opór w Unii. W końcu planom przyklasnęło 11 krajów członkowskich i zgodziło się wprowadzić podatek u siebie. Są to - Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria, Grecja, Estonia, Słowenia i Słowacja.