Większy wkład własny, dłuższy okres uzyskiwania dochodu, dokładniejsza weryfikacja, ale też preferencje dla wybranych grup zawodowych. Tak w skrócie można scharakteryzować kredyty mieszkaniowe zaciągane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W ostatnim czasie część instytucji zaostrzyła swoje kryteria i uzyskanie finansowania stało się trudniejsze.

Kredyty dla osób prowadzących działalność gospodarczą zawsze oznaczały konieczność dostarczenia dużo większej ilości dokumentów niż w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Ponadto działalność musiała być prowadzona odpowiednio długo tak, aby bank mógł zweryfikować stabilność dochodów i potwierdzić, że biznes prowadzony przez kredytobiorcę ciągle się rozwija.

Wymagania dla prowadzących działalność gospodarczą / Media

Działalność „od wczoraj”, kredyt najwcześniej za rok

Reklama

Jeśli prowadzimy działalność i chcemy mieć duży wybór banków, wówczas okres uzyskiwania dochodów musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. Dopiero po roku od założenia działalności już duża grupa banków jest skłonna przyznać kredyt. Należy jednak pamiętać, że mimo to w części instytucji musimy odczekać dużo dłużej. Pod tym względem, na ostatnim miejscu jest Deutsche Bank, w którym warunkiem brzegowym jest co najmniej 2,5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej. Warto także zwrócić na pozytywnie wyróżniające się w zestawieniu banki.

Reklama

W PKO BP, jeśli rozliczamy się z Urzędem Skarbowym za pomocą Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, to teoretycznie możemy o kredyt ubiegać się już nawet po 6 miesiącach. Również Raiffeisen Polbank jest skłonny zaakceptować taki krótki czas pod warunkiem, że prowadzimy działalność jednoosobową i mamy podpisaną stałą umowę współpracy na zasadzie samozatrudnienia. W przypadku takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej również inne banki są czasami skłonne do bardziej przychylnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli do tej pory byliśmy zatrudnieni na etacie, a teraz w ramach tej samej branży prowadzimy działalność gospodarczą, wówczas wymagany okres prowadzenia działalności będzie krótszy, do indywidualnej oceny przez bank.
W ostatnim czasie w kwestii okresu prowadzenia działalności zaobserwowaliśmy pewne zaostrzenie polityki banków. Credit Agricole wydłużył z dotychczasowych 18 miesięcy do 24 miesięcy swoje wymagania, a w Banku Pocztowym wymagany okres uległ podwojeniu i także wynosi 2 lata.

Branża ma znaczenie

W kontekście wymaganego okresu prowadzenia działalności warto zwrócić uwagę także na powiązanie tego wymogu z branżą, w jakiej przedsiębiorca działa. W Credit Agriocole, jeśli jest to branża uznana za ryzykowną, np. budownictwo, transport, wówczas wymóg minimalnego okresu jest znacznie dłuższy. W takiej sytuacji działalność gospodarcza musi być prowadzona przez minimum 5 lat! Dłuższego stażu od działających w budownictwie oczekuje także Getin Noble Bank.

Prowadzisz działalność – pokaż wkład własny

Nieco inne wymagania posiadają banki w kwestii wkładu własnego. W Credit Agricole i Deutsche Banku w porównaniu z “etatowcami” przedsiębiorca musi wnieść o 10% więcej środków własnych.
Mimo zaostrzenia wymagań stawianych osobom prowadzącym działalność gospodarczą do tej pory żaden z banków nie różnicuje warunków cenowych. Zarówno klient zatrudniony na umowę o pracę, czy umowy cywilnoprawne lub mający własny biznes w ramach jednego banku mogą liczyć na takie samo oprocentowanie. Na cenę kredytu (prowizja, marża) wpływają wysokość pożyczki, wartość zabezpieczenia, skorzystania z innych produktów, ale nie sposób uzyskiwania dochodów.

Michał Krajkowski, Główny Analityk Dom Kredytowy Notus