Narodowy Bank Polski przygotowuje reakcję na decyzję MasterCardu, który od 1 listopada podwyższa interchange dla transakcji kartami wydawanymi firmom. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, NBP prawdopodobnie będzie za objęciem ustawową regulacją prowizji także kart biznesowych. Wcześniej bank centralny stał na stanowisku, by ten segment rynku z regulacji wyłączyć.
Rośnie uzależnienie banków od prowizji interchange / DGP
O zdanie na ten temat spytaliśmy Adama Tochmańskiego, dyrektora departamentu systemu płatniczego w NBP. – Wydaje mi się, że powinno się pójść w tym kierunku, bo to wykluczy możliwość migracji kart wydawanych dziś klientom indywidualnym do segmentu kart biznesowych. Zastrzegam jednak, że jest to moje osobiste zdanie i nie oddaje ono w żaden sposób stanowiska NBP – powiedział nam przedstawiciel banku centralnego.
Do tej pory bank centralny nie interesował się specjalnie kartami firmowymi, bo odpowiadają one za mniej niż 10 proc. transakcji na rynku. Jednak gdy kilka tygodni temu MasterCard podwyższył interchange dla biznesowych plastików z 1,7 do 1,9 proc., pojawiło się zagrożenie, iż część banków będzie chciała przenosić użytkowników kart do segmentu biznesowego. Eksperci uważają, że mogłoby to dotyczyć nawet kilkuset tysięcy klientów banków prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w jednej instytucji mają zarówno konto osobiste, jak i rachunek firmowy. Dziś korzystają często tylko z karty wydanej do konta osobistego. W sytuacji gdy prowizja interchange dla kart prywatnych byłaby limitowana, a dla biznesowych ograniczenia by nie było, banki mogłyby nakłaniać klientów do użytkowania kart wydanych do kont firmowych.
– Cały rynek kart powinien być objęty jednolitą stawką prowizyjną, a w prawie powinny znaleźć się zapisy uniemożliwiające rekompensatę obniżki interchange podwyżkami innych opłat pobieranych od sklepów – uważa Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza sieci handlowe. To może się udać. Ale raczej nie uda się zapobiec podwyżkom różnych opłat związanych z obsługą kart, które są ponoszone przez klientów banków. Te ostatnie zwiększają już opłaty od obsługi rachunków i kart. Eksperci wiążą to m.in. z planowaną redukcją interchange.
To, że prowizja od transakcji kartami w sklepach będzie regulowana ustawowo, stało się jasne w lipcu, gdy nie udało się zawrzeć kompromisu w sprawie harmonogramu dobrowolnego obniżenia tej prowizji.

Nie uda się zapobiec podwyżkom opłat związanych z obsługą kart