Najwięksi gracze ubezpieczeniowi ogłosili wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Dane z dziesięciu towarzystw działających w segmencie ubezpieczeń na życie, które łącznie miały po I kw. ok. 70 proc. udziału w rynku, wskazują, że przypis składki wzrósł o ponad 1,2 mld zł, spadła natomiast wartość wypłacanych odszkodowań – z 3,2 mld zł w pierwszym półroczu 2011 r. do 2,9 mld zł w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.
Wynik techniczny „życiówki” pozostał praktycznie niezmieniony i – w przypadku firm, które podały nam dane – sięga 1,4 mld zł, zaś wynik netto wzrósł o niespełna 40 mln zł do 1,45 mld zł.
Z kolei w części majątkowej przypis składki wzrósł o 0,6 mld zł, a wartość wypłaconych odszkodowań zwiększyła się o ponad 100 mln zł. Udział w rynku opisywanych przez nas towarzystw po I kw. sięgał blisko 80 proc. Wynik techniczny uległ podwojeniu, ale zysk netto skurczył się o ponad 0,2 mld zł. Niższy zysk odnotowały w tym segmencie takie firmy, jak PZU, Europa czy Euler Hermes. Zdecydowana poprawa miała miejsce w Warcie – zysk był niemal trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Ergo Hestia osiągnęła zysk ponaddwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Mniejszą składkę zgromadziły takie firmy, jak Europa i Allianz. Ta druga I półrocze może zaliczyć do udanych – w przeciwieństwie do analogicznego okresu ubiegłego roku tym razem osiągnęła zysk.