Unia ujednolici standardy informowania o produktach inwestycyjnych. Według Komisji Europejskiej dziś zagmatwane i nadmiernie złożone informacje utrudniają inwestorom indywidualnym ocenę i porównywanie produktów inwestycyjnych.
Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej zakładający powstanie karty informacyjnej jednolitej dla funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi trafił właśnie do kilkudziesięciu polskich firm i organizacji z branży finansowej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.
Karta ma zawierać szczegółowy – ale prosty w formie – opis strategii inwestycyjnej, ryzyka, jakie się wiąże z realizacją strategii, oraz informować o wszelkich kosztach i opłatach pobieranych przez instytucje tworzące i oferujące dany produkt. Sprzedawcy będą mieli obowiązek prezentować kartę, zanim klient podpisze jakiekolwiek umowy. Karta ma funkcjonować niezależnie od innych tego rodzaju dokumentów, które pojawią się w najbliższych latach na mocy innych przepisów unijnych.