Dodatkowe ubezpieczenie wakacyjne pozwoli uniknąć kosztów leczenia w razie wypadku dziecka na koloniach.
Każdy organizator kolonii czy obozów wakacyjnych powinien posiadać polisę OC. Poza tym dla każdego podopiecznego musi zostać wykupiona polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podobną ochronę dają szkolne ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży, jakie rodzice wykupują dla swych pociech na początku roku szkolnego. Z reguły obejmują one także okres wakacyjny.
Ubezpieczyciele radzą jednak dokładniej przyjrzeć się zapisanym tam warunkom. Najczęściej bowiem nie obejmują one np. sportów, jakie dzieci uprawiają w czasie kolonii. Jeśli dziecko jedzie np. na obóz windsurfingowy czy wspinaczkowy, warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem uprawianie takich dyscyplin. – Często nawet amatorskie uprawianie tych dyscyplin jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia – tłumaczy Marcin Pawelec, koordynator ds. PR w Allianz. – Dlatego warto sprawdzić, jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie wykupione przez organizatora i jakie są sumy ubezpieczenia – od tego zależy bowiem wysokość późniejszego świadczenia – dodaje.
Warto też pomyśleć o ryzyku długotrwałego leczenia po odniesionej kontuzji czy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. – Suma ubezpieczenia wybierana przez szkołę i organizatora kolonii przeważnie nie jest wysoka, stąd też proponowałabym zastanowić się nad zakupem prywatnej polisy ubezpieczenia – zaznacza Grażyna Bilik z Biura Rozwoju Produktów Majątkowych i Osobowych Warta SA.
Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują więc dodatkowe polisy dla dzieci. Kosztuje to od 14 do ok. 40 zł. Można także rozszerzyć ubezpieczenie szkolne. – Polisa powinna być rozszerzona o uprawianie sportów – zaznacza Piotr Nowakowski z departamentu ubezpieczeń majątkowych klientów indywidualnych w Generali. – Dobrze też ubezpieczyć koszty leczenia za granicą, gdy kolonie lub wyjazdy sportowe są organizowane poza terytorium Polski – dodaje.
PZU zwraca uwagę na jeszcze jedną ewentualność. W małych miejscowościach dostęp do publicznej służby zdrowia może być utrudniony. Proponuje więc pakiet Wojażer pozwalający skorzystać z prywatnej opieki medycznej, dzięki czemu dziecko skorzysta szybciej np. z pomocy dentysty, niż gdyby musiało czekać na wizytę w publicznej placówce.
Tego typu ubezpieczenia mogą mieć także bardzo szeroki zakres. Na przykład polisa VIG Polska gwarantuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dzienne świadczenie szpitalne czy np. zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych.