Z coraz większą niechęcią podchodzimy do lokowania oszczędności na rynku kapitałowym – w akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Popularnością cieszą się wyłącznie depozyty bankowe – wynika z badania TNS Pentor wśród szefów placówek bankowych.
Bankowcy mogą mieć skrzywienie w kierunku promowania lokat, jednak w oddziałach bankowych kupuje się również inne produkty, jak fundusze czy obligacje. I z miesiąca na miesiąc coraz więcej przedstawicieli branży mówi o spadku, a nie o wzroście zainteresowania inwestycjami powiązanymi z rynkiem kapitałowym.
Z najnowszego sondażu wynika, że w czerwcu niechęć do kupowania akcji i jednostek funduszy inwestycyjnych jest najwyższa od pięciu miesięcy.