Aktywa zgromadzone w TFI zmniejszyły się w maju o 1,5 proc., co oznacza spadek o 1,9 mld zł. Na koniec miesiąca wyniosły one około 125,3 mld zł - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"W maju po raz pierwszy w tym roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości aktywów zgromadzonych przez krajowe fundusze inwestycyjne. W ciągu miesiąca wartość środków zmniejszyła się o 1,9 mld zł, czyli 1,5 proc. do 125,3 mld zł. To wciąż o 9 proc. więcej niż na koniec 2011 roku" - napisano w raporcie.

Poinformowano również, że wartość aktywów wyrażona we wspólnej walucie zmniejszyła się aż o 6,4 proc. na skutek osłabiania się złotówki w stosunku do euro.

Dwie trzecie funduszy ze stratami, winne spadki na giełdach

Reklama

"Spadek wartości zarządzanych środków to głównie efekt słabej koniunktury na rynkach finansowych. Główny indeks warszawskiej giełdy WIG stracił na wartości 6,2 proc. W tym czasie indeks obligacji skarbowych IROS zyskał zaledwie 0,15 proc. W efekcie blisko dwie trzecie funduszy poniosło straty, a wynik zarządzania przekroczył minus 2 mld zł" - podano w raporcie.

Według szacunków Analiz Online, majowe saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. +0,2 mld zł.

Na koniec miesiąca aktywa funduszy aktywów niepublicznych i funduszy dłużnych wzrosły o 2,3 proc., funduszy gotówkowych o 1,2 proc. W pozostałych aktywa się zmniejszyły. Wśród nich najmocniej straciły fundusze akcyjne - 9,2 proc.