Bank Zachodni WBK zwiększył wartość portfela kredytowego o prawie 15% w skali roku do 39,53 mld zł w I kwartale tego roku dzięki dwucyfrowemu wzrostowi zarówno w kredytach dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, poinformował bank w raporcie kwartalnym.

Wartość należności brutto od klientów wzrosła do 39,53 mld zł w I kw. 2012 r. wobec 34,44 mld zł rok wcześniej w wyniku rozbudowy portfela kredytów dla klientów instytucjonalnych (wzrost o 19,3% r/r) i indywidualnych (wzrost 10% r/r) do odpowiednio 24.546,3 mln zł i 12.643,4 mln zł.

"Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły o 0,6% k/k oraz 10% r/r i na dzień 31 marca 2012 r. wyniosły 12.643,4 mln zł, w tym portfel kredytów hipotecznych osiągnął wartość 7.570,0 mln zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3.744,4 mln zł. Sprzedaż obu produktów kredytowych systematycznie się rozwija w efekcie nieustannego doskonalenia oferty banku oraz wysokiej rozpoznawalności marki za sprawą realizowanych działań reklamowych" - podał bank w raporcie.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły do 43,49 mld zł w I kw. wobec 41,14 mld zł rok wcześniej. Bank zanotował niższy poziom zobowiązań wobec klientów w skali kwartału (spadek o 7,1%) w związku z wykorzystaniem przez klientów korporacyjnych środków z kilku krótkoterminowych lokat o znacznej wartości na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W skali roku nastąpił wzrost o 5,7% w efekcie napływu środków od klientów indywidualnych (o 8,2% r/r) i instytucjonalnych (o 1,7% r/r) do poziomu odpowiednio 27 541,9 mln zł i 15 943,9 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, głównym motorem wzrostu środków od klientów indywidualnych (o 1,6%) były rosnące stany na rachunkach bieżących, a w perspektywie dwunastu miesięcy (wzrost o 8,2%) salda na rachunkach bieżących i terminowych. Salda pochodzące od klientów instytucjonalnych zmniejszyły się w ciągu trzech miesięcy br. o 19,1%. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% (5,5% na 31 grudnia 2011 r./7% na 31 marca 2011 r.) przy relacji zannualizowanych odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 0,8% (1,0% na 31 grudnia 2011 r./1,1% na 31 marca 2011 r.).

Stosunek kredytów do depozytów wyniósł 87,7% na koniec marca 2012 r. wobec 81,2% 31 grudnia 2011 r. oraz 80,1% na koniec marca 2011 r. Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 przekroczyła 2 mln (+5% r/r), a baza kart płatniczych BZ WBK obejmowała ok. 2,6 mln instrumentów debetowych (+8,5% r/r). Aktywa grupy spadły o 1,3% w skali kwartału i o 9,7% w ujęciu rocznym do 59,01 mld zł na koniec marca 2012 r.