Na polskim rynku funduszy inwestycyjnych pojawi się kolejny produkt powiązany z rynkiem złota. PKO TFI wprowadza właśnie do oferty fundusz PKO Złota – poinformował portal Analizy Online. Powstanie on z przekształcenia istniejącego od 2005 r. funduszu PKO Papierów Dłużnych Euro.
Powierzone przez klientów pieniądze fundusz PKO Złota ma lokować w akcjach giełdowych spółek, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych.
Pod koniec lutego inwestorzy ulokowali w polskich funduszach złota ok. 430 mln zł, czyli ledwie 0,4 proc. środków powierzonych krajowym TFI – wynika z obliczeń firmy Analizy Online. Być może dość mała popularność funduszy wynika z tego, że trudno im uzyskać wzrost wartości jednostki przewyższający wzrost ceny realnego kruszcu.