Do 7 mld zł może dochodzić już wartość sporu w pozwach składanych przez osoby, które zaciągnęły w przeszłości kredyty walutowe.
DGP podsumował dostępne dane opublikowane przez krajowe banki. Instytucje notowane na giełdzie mają na głowie 24,2 tys. spraw o wartości 5,4 mld zł. Umów kredytowych, które są kwestionowane przez klientów, jest więcej – co najmniej 5,7 tys. osób uczestniczy w pozwach zbiorowych przeciwko bankom (ta liczba nie uwzględnia 1,2 tys. klientów mBanku, którzy wygrali sprawę dotyczącą formuły oprocentowania).
Jeśli doliczyć pozwy skierowane przeciwko bankom, których akcje nie są notowane na warszawskiej giełdzie, liczba spraw rośnie do ok. 30 tys. Oddział Raiffeisen Bank International poinformował DGP, że w końcu września miał 3,1 tys. spraw o wartości niemal 600 mln zł. Dwie inne frankowe instytucje: BPH i Deutsche Bank Polska nie ujawniają danych na koniec III kwartału. W grudniu ub.r. BPH miał 1,7 tys. pozwów indywidualnych na kwotę 249 mln zł i ponad 300 klientów w pozwie zbiorowym. „Według stanu na 31 grudnia 2019 r., bank występował w charakterze pozwanego w 369 sprawach dotyczących kredytów walutowych. Łączna kwota wartości przedmiotu sporu wynosiła na ten dzień 161 mln zł” – głosi z kolei raport Deutsche Bank Polska.