Dajemy konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dotyczy to tylko jednego kredytu i osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca br. - dodała.

Rząd przyjął w środę projekt ustawy dotyczący obrony polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów. "To kolejnej pakiet, który złoży się na tarczę antykryzysową" - wskazała wicepremier.

Jak wyjaśniła na brefingu, w przyjętym projekcie, konsumenci będą mieli prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. "Nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r." - podkreśliła

Dodała, że dzięki temu gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości.

Na pytanie, jak duża utrata dochodu uprawnia do ubiegania się o wakacje kredytowe wicepremier odpowiedziała, że "jeśli podstawą dochodu było np. kilka umów dzieło lub zleceń bądź kompilacja tych umów, wówczas wprowadzamy kryteria, które wprowadziliśmy przy postojowym utraty 15 proc. lub 25 proc. dochodu".

Wyjaśniła, że jeśli jeden ze współmałżonków, nawet ten zarabiający mniej, straci część dochodów, wtedy kredytobiorcy także będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. "W przypadku rozwiązania umowy o dzieło przy posiadanej przez kredytobiorcę umowy o pracę, wakacje kredytowe nie będą przysługiwały" - dodała.

Przyjęty w środę projekt zakłada, zawieszenie obowiązku spłacania kredytu, zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia - czytamy.

Projekt przewiduje, że w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich. Z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne źródło dochodu. Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r. - poinformował resort rozwoju.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła ponadto na spotkaniu, że "rząd jest elastyczny i dostosowuje rozwiązania prawne już przyjęte do sytuacji".

"Jesteśmy w fazie odmrażania gospodarki, patrzymy na to jak reaguje rynek, wszystkie państwa podejmują aktywnie działanie przeciwdziałające skutkom pandemii, my jesteśmy w czołówce tych działań" - dodała.

"Dziś pracujemy na rozwiązaniami, które mają sprawić, że te zamrożone w kwarantannie przedsiębiorstwa uruchomią swoją działalność szybko, stąd np. pakiety związane z impulsem dla gospodarki w rynku budownictwa mieszkaniowego, które już wpisaliśmy do wykazu prac rady ministrów. Kolejne projekty prorozwojowe nad którymi pracujemy, mają dać drugi oddech firmom żeby działać w warunkach postcovidowych" - powiedziała.

Emilewicz wskazała, że już dziś ważne jest dla rządu, że sposób wyjścia z tego kryzysu może ustanowić miejsca w jakim znajdzie się polska gospodarka w najbliższej dekadzie. "Chcemy być gotowi na ruch antyglobalistyczny, który już się rozpoczął" - dodała.

"Europa jednoznacznie deklaruje, że chce przywrócić łańcuch wartości, żeby produkcja strategicznych dla bezpieczeństwa konsumentów towarów wróciła do Europy" - mówiła. Jak zaznaczała, "chcielibyśmy, aby Polska była w awangardzie państw, na mapie nowych miejsc produkcyjnych w Europie.