Fakt, że za likwidację szkody odpowiada zagraniczny zakład, nie oznacza, że trzeba tłumaczyć sądowe papiery. Stwierdził tak TSUE.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE to pokłosie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Dotyczy bezpośrednio praktyki polskich sądów.

Rodzima szkoda, zagraniczny ubezpieczyciel