Polski oddział Raiffeisen Bank International jako pierwszy sprecyzował warunki, na jakich będzie się domagał tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umów o kredyty walutowe.

„Bank zdecydował się na wykorzystanie najbardziej logicznego rozwiązania i zastosował średnie, publikowane przez NBP oprocentowanie dla kredytów niezabezpieczonych, których spłata przewidziana jest na okres dłuższy niż 5 lat” – podał Raiffeisen w komunikacie prasowym.

Na stronach Narodowego Banku Polskiego można znaleźć dane dla tego typu kredytów – o oprocentowaniu stałym – od 2004 r. Średnio wynosiło ono w tym okresie niemal 14 proc. w skali roku. Według ostatnich dostępnych danych – za październik – było to 8,7 proc. Ale wiosną i latem 2010 r. przekraczało nawet 19 proc.