To najbardziej wyczekiwana w ostatnich miesiącach decyzja, która może być dużym prezentem dla frankowiczów i źródłem potężnych problemów dla banków.

W połowie maja tego roku Giovanni Pitruzella,rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wygłosił opinię w sprawie kredytów frankowych udzielanych przez polskie banki. To pokłosie pytania prejudycjalnego, które do Trybunału skierował Sąd Okręgowy w Warszawie. Opinia rzecznika – jeśli potwierdzi ją wyrok TSUE, a zwykle jest jego zapowiedzią - sprowadza się do tego, że przy korzystnej dla frankowiczów decyzji ich kredyty będą mogły zostać przewalutowane na złote, ale ich oprocentowanie będzie wciąż po obecnej ujemnej stopie LIBOR.

- Wyznaczony obecnie roboczo termin ogłoszenia wyroku TSUE to 3 października o godz. 9.30. Posiedzenie będzie jawne – mówi nasz informator zbliżony do Trybunału.