Nierówności dochodowe w Polsce się pogłębiają. Liczba najbogatszych rośnie o jedną czwartą w ciągu roku, a w tym czasie zwiększa się zasięg ubóstwa.
Izby administracji skarbowej podały nam, ile spośród osób, które złożyły PIT za 2018 r. w poszczególnych województwach, wykazało dochód do opodatkowania przekraczający milion złotych. Najwięcej zamożnych osób – jak co roku – rozliczało się na Mazowszu. Według wstępnych danych z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie było ich 8600. To znacznie więcej niż przed kilkoma dniami szacował serwis Business Insider, który nie dysponował jeszcze danymi stołecznej IAS.
To, że najwięcej zamożnych osób rozlicza podatki w województwie mazowieckim, jest oczywiste, bo statystycznie to najbogatszy region w Polsce. W metropolii warszawskiej PKB na jednego mieszkańca jest ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej. Według danych za 2017 r. (ostatnie dostępne, jakie opublikował GUS) był on wart 113,3 tys. zł, podczas gdy w całym kraju PKB per capita wynosił średnio 51,8 tys. zł. I to właśnie w aglomeracji warszawskiej mieszka najwięcej bogatych. W stolicy i gminach z powiatu warszawskiego zachodniego mamy co najmniej 5 tys. milionerów, w pozostałych powiatach zaliczanych do metropolii warszawskiej kolejne 1,5 tys. Co najmniej, bo zarówno dane z Mazowsza, jak i pozostałych IAS w kraju nie są jeszcze ostateczne.