Wprowadzenie standardu dotyczącego wyceny pożyczek zmusi banki do szybszego tworzenia rezerw. Niektóre mogą dość znacząco zmienić swoją politykę.
Nowe regulacje dotyczące aktywów, jakie zaczną obowiązywać banki od początku przyszłego roku, ograniczą dostępność niektórych rodzajów kredytów – oceniają bankowcy. – Najbardziej narażone będą mieszkaniowe o podwyższonym ryzyku – uważa Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP nadzorujący pion ryzyka.
Wszystko przez unijne rozporządzenie z listopada ubiegłego roku dotyczące wdrażania jednego z międzynarodowych standardów rachunkowości. Chodzi o IFRS-9, który określa, w jaki sposób wyceniane mają być aktywa finansowe. Będzie on dotyczył wszystkich przedsiębiorstw, jednak największy wpływ będzie miał na sektor finansowy – w takich instytucjach jak banki czy fundusze bilans niemal w całości składa się z „aktywów finansowych”.