Posłowie po kilku miesiącach prac mają zaproponować rządowi sposób na tańsze ubezpieczenia. Dość kontrowersyjny.
Jednym z najważniejszych pomysłów Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego będzie wyznaczenie kręgu osób mogących starać się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku. Ma ono przysługiwać: małżonkowi zmarłego, jego małoletniemu dziecku, jeśli w chwili wypadku było na jego utrzymaniu, oraz rodzicom zmarłego dziecka, jeśli było na ich utrzymaniu i nie pozostawało w związku małżeńskim. Skatalogowane mają być też przesłanki, w oparciu o które ustalane są zadośćuczynienia i ich wysokość.
Tak zakłada przygotowany projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.