Zmiany w karach za brak wykupionego OC związane są z podwyższeniem płacy minimalnej, która w 2017 roku wynosić będzie 2 000 zł brutto. To właśnie na jej podstawie obliczane są nakładane przez funkcjonariuszy grzywny. Jej maksymalna stawka to 2-ktorność minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie, jeśli kierujący samochodem osobowy przyłapany zostanie na braku ubezpieczenia OC, będzie musiał zapłacić maksymalnie 3700 zł. Po nowym roku, pułap ten wzrośnie do 4 000 zł.

Jeszcze wyższe kary poniosą właściciele pojazdów ciężarowych. W tym przypadku bowiem maksymalna stawka grzywny określona została na poziomie 3-krotności obowiązującej w danym roku płacy minimalnej. Oznacza to, że obecnie kara za brak OC w tej kategorii samochodów nie może przekroczyć 5550 zł. W 2017 limit ten wynosić będzie 6000 zł.

Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy, maksymalna grzywna wzrośnie o 50 zł i w 2017 r. będzie wynosić 670 zł.

Należy zaznaczyć, że przedstawione powyżej kwoty są stawkami maksymalnymi – stosuje się je bowiem w sytuacji, gdy zarejestrowany w Polsce pojazd pozostaje bez ubezpieczenia dłużej niż 14 dni. W przypadku krótszych terminów bez ważnego ubezpieczenia stawki te maleją. Dokładny rozkład maksymalnych grzywien zaprezentowany został w poniższej tabeli.

Wysokość kar za brak OC w 2017
Czas bez OC Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pozostałe pojazdy
ponad 14 dni 4000 zł 6000 zł 670 zł
4-14 dni 2000 zł 3000 zł 340 zł
do 3 dni 800 zł 1200 zł 130 zł