Na reklamach, z których jedną umieszczono na elewacji domu handlowego Skarbek przy katowickim rynku, znalazło się m.in. graficzne odwzorowanie pieca kaflowego (na Górnym Śląsku nazywanego kachlokiem – PAP).

Obok zamieszczono ostrzeżenie przypominające te z paczek papierosów „Palenie śmieci poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu” oraz hasło „Nie bądź biernym palaczem!”

Napisy na reklamach informują, że nawet 40 proc. Ślązaków i Zagłębiaków ogrzewających indywidualnie swoje mieszkania regularnie pali śmieci (dane pochodzą z badań opinii publicznej, przeprowadzonych na zlecenie Tauronu Ciepło w 2011 r.). Zachęcają też do sprawdzenia możliwości skorzystania z bezpiecznego ciepła systemowego – z sieci.

Cytowany w czwartkowej informacji prasowej Tauronu Ciepło prezes spółki Jacek Uhryn podkreślił, że niskie kominy typowe dla budynków jedno i wielorodzinnych powodują, że szkodliwe substancje zawarte w dymie osiadają w promieniu kilkudziesięciu metrów.

„Spalający śmieci truje więc nie tylko innych ludzi w otoczeniu, ale przede wszystkim członków najbliższej rodziny i siebie. Mamy nadzieję, że uświadomienie tego mechanizmu przyczyni się do zmniejszenia popularności tego groźnego zachowania” - wyjaśnił Uhryn.

Prezes Tauronu Ciepło przypomniał też, że powodem niskiej emisji, prócz spalania śmieci, jest też spalany w przestarzałych domowych piecach węgiel niskiej jakości. „Zwłaszcza na Górnym Śląsku warto podkreślać, że najistotniejsza jest technologia wykorzystania węgla. Nowoczesne bloki stosowane w dzisiejszych elektrociepłowniach minimalizują negatywny wpływ na środowisko” - zapewnił Uhryn.

Spółka zaznaczyła, że obecna kampania nawiązuje do zrealizowanego w 2012 r. projektu „Niska emisja - Wysokie ryzyko” - jednego z pierwszych tego typu zwracających uwagę na problem. Pod adresem www.niskaemisja-wysokieryzyko.pl nadal dostępne są m.in. aktualne informacje dot. niskiej emisji oraz rekomendacje działań mogących zmniejszać skalę tego zjawiska.

Cytowany w komunikacie Tauronu prezes spółki CEZ Chorzów, która w tamtejszej elektrociepłowni produkuje ciepło systemowe do sieci Tauronu Ciepło René Fijak zaznaczył, że firma od kilku lat angażuje się w działania edukacyjne wskazujące na zagrożenia wynikające z niskiej emisji i alternatywę w postaci ciepła sieciowego; wierzy też, że przełożą się one na faktyczną likwidację przestarzałych instalacji ogrzewania.

Niezależnie od działań informacyjnych i reklamowych spółka Tauron Ciepło przygotowuje inwestycje, służące ograniczaniu niskiej emisji. Mają się one wpisywać m.in. w koordynowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program służący poprawie jakości powietrza w regionie – o łącznej wartości ok. 1 mld zł.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej).

Przygotowany przez WFOŚiGW program obejmuje terytorialnie cały subregion centralny woj. śląskiego. Przewidziano w nim trzy tzw. poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 30,4 mln euro), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 186,6 mln euro) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 23,8 mln euro).

Tauron Ciepło zrealizował też w ostatnich latach wiele inwestycji wzmacniających niezawodność dostaw ciepła systemowego w regionie, np. kosztem ok. 66 mln zł spółka uruchomiła w tym roku w Katowicach trzy nowe kotły, dysponujące możliwością zamiennego zasilania zarówno gazem ziemnym, jak i olejem opałowym.

W tym roku w zakładzie wytwarzania w Tychach w czerwcu br. przekazano do eksploatacji nowy blok ciepłowniczy - docelowo podstawowe źródło dostaw ciepła dla tego ponad 130-tysięcznego miasta. Projekt budowy nowego bloku ciepłowniczego o mocy 58 megawatów elektrycznych i 86 megawatów cieplnych był warty 618,5 mln zł.

Firma inwestuje też w sieci – w ciągu ostatnich trzech lat m.in. za prawie 148 mln zł zmodernizowała system ciepłowniczy w czterech miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi. Był to największy tego typu projekt w regionie. W sumie przebudowano 32 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 8 km sieci naziemnej oraz wybudowano 280 nowych indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W końcu 2015 r. roku Tauron Ciepło zakończył też inny duży projekt modernizacyjny – kosztem ok. 50 mln zł połączono istniejące odcinki sieci ciepłowniczych w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Chorzowie. Umożliwiło to m.in. rozszerzenie skali dostaw ciepła oraz wyłączenie części kotłów w jednej z ciepłowni. Inwestycja objęła budowę prawie 1,5 km nowych sieci oraz modernizację i przebudowę 3 km istniejących.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców.