Według danych POPiHN udział w rynku stacji paliw w Polsce na koniec I półr. br. krajowych koncernów wynosił 33,6%, zaś koncernów zagranicznych 21,9%. Liczba stacji, których operatorem jest PKN Orlen wynosiła w tym okresie 1 752 (wzrost o 3 wobec końca grudnia ub.r.), w tym 130 pod logo "Bliska" (spadek o 29 wobec końca ub.r.). W przypadku Grupy Lotos - liczba stacji wynosiła 478 wobec 476 na koniec 2015 r., w tym liczba stacji pod logo "Optima" - odpowiednio: 198 wobec 194.

Udział sieci operatorów niezależnych w rynku stacji paliw wynosił na koniec tego samego okresu 13,1% zaś stacje przy hipermarketach stanowiły 2,7%. Pozostali operatorzy niezależni po I półr. 2016 r. mieli udział w rynku na poziomie 28,7%, podano także w zestawieniu.

Według danych Organizacji, liczba stacji koncernów zagranicznych w I półr. 2016 w porównaniu z końcem 2015 r. zwiększyła się o 6, co jest wynikiem nowo powstałych stacji z logo Shell i Statoil. Przybyło około 50 stacji niezależnych operatorów oraz 2 stacje sieci sklepowych.