W MKiŚ na transformacja energetyczną w Polsce zaplanowano z KPO ponad 100 mld zł - poinformowała w piątek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Możemy być technologicznym pociągiem rozwojowym w Europie i na świecie - przekonywała.

Wizja technologicznej przewagi Polski i finansowanie transformacji energetycznej

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska w piątek podczas przedstawiania informacji bieżącej w Sejmie stwierdziła, że możemy być "technologicznym pociągiem rozwojowym w Europie i na świecie". Wiceminister podkreśliła, że jest to też kwestia podniesienia konkurencyjności gospodarki na arenie europejskiej i międzynarodowej. "Chiny inwestują więcej niż Europa razem wzięta" - zauważyła.

"W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaplanowano łącznie tylko z KPO (Krajowy Plan Odbudowy - PAP) na wsparcie transformacji (energetycznej - PAP) środki w wysokości ponad 100 mld zł" - poinformowała Zielińska.

Wspieranie polityki klimatycznej i społecznej akceptacji transformacji przez rząd

Podkreśliła, że w ramach negocjacji na forum UE rząd koalicji 15 października zabiega o dwie kwestie: "zapewnienie odpowiedniego finansowania na działania związane z wdrożeniem polityki klimatycznej dla Polski oraz podkreślamy kwestie akceptacji społecznej i w tym szczególnie zapewnienie sprawiedliwej, społecznie włączającej transformacji" - powiedziała.

Dodała, że w tym celu rząd sięga po środki, które udostępnia Polsce Europa. "17 mld zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 50 mld zł z Funduszu Modernizacji, ponad 100 mld zł z dopłat na pozwolenie na emisje z ETS tj. około 24 mld zł rocznie, czyli 2 mld zł miesięcznie, środki z KPO (...) prawie 270 mld zł (...)" - wymieniła Zielińska.

Priorytetowe inwestycje w zeroemisyjność i elektromobilność w Polsce

Zwróciła uwagę, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje się obecnie 54 programy priorytetowe z czego 20 dotyczy bezpośrednio zeroemisyjności.

Dodała, że fundusze na elektromobilność to 6 mld zł. W sektorze ciepłownictwa w sumie bieżące projekty w NFOŚiGW opiewają na 19 mld zł i są przygotowywane kolejne.

Wskazała też, że z programu FEniKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko - PAP) na lata 2021-2027, łącznie "na różne cele" jest ponad 40 mld zł.

Koszty zmian klimatycznych dla Polski i cele polityki klimatycznej UE

Zielińska przypomniała, że z raportu Instytutu Ochrony Środowiska za 2022 r. wynika, że same tylko pożary podtopienia i susze wywołane zmianami klimatycznymi "kosztują Polskę 6 mld zł rocznie". "Te koszty, koszty kryzysu klimatycznego ponoszą głównie rolnicy. Jednym z celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie takim stratom" - podkreśliła wiceminister.

Pierwsza transza Krajowego Planu Odbudowy i przegląd finansowania reform w Polsce

15 kwietnia br. do Polski trafiło 6,3 mld euro, czyli ok. 27 mld zł, w ramach pierwszej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z deklaracjami rządu, pieniądze te mają zostać przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, internet, transport, rolnictwo.

Rewizja KPO obejmuje 11 z 55 reform (osiem z części grantowej i trzy z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i osiem z części pożyczkowej). "W ramach rewizji zwiększamy finansowanie w obszarach istotnych społecznie – dodatkowe 140 mln euro na termomodernizację, 600 mln euro na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, 150 mln euro na medyczne centra opieki wysokospecjalistycznej, 127 mln euro na dostęp do szybkiego internetu na obszarach białych plam. Konsekwentnie inwestujemy w obszarach, które są naszymi priorytetami" - przekazało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podział środków KPO na cele klimatyczne, cyfrowe i społeczne

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.). (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mick/