Paulina Hennig-Kloska poinformowała w mediach społecznościowych, że właśnie podpisała ustawę o cenach energii na drugie półrocze tego roku po uzgodnieniach międzyresortowych.

"Właśnie podpisałam ustawę o cenach energii na drugie półrocze tego roku po uzgodnieniach międzyresortowych. Zapewnia stabilność gospodarstwom domowym, mikro przedsiębiorcom i mśp. Wszystko zgodne z prawem unijnym, skonsultowane tez z UOKiK który wnosił uwagi" - przekazała ministra klimatu i środowiska w serwisie X.

Ustawa trafiła wcześniej do Rządowego Centrum Legislacji, gdzie zgłoszono nieścisłości w pierwotnym projekcie. Ministerstwo finansów zwróciło uwagę na przeszacowanie wydatków - MKiŚ zakładał kwotę 6,3 mld zł, a MF - 8,1 mld zł.

Swoje uwagi dorzucił również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK podał, że obecnie nie ma unijnej podstawy prawnej umożliwiającej państwom członkowskim zastosowanie, z pominięciem przepisów o pomocy publicznej, projektowanego utrzymania obniżonych cen energii elektrycznej dla MŚP.

Ustawa o cenach energii

Przypomnijmy: ostatnio Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który przedłuża mechanizm mrożenia cen energii do końca roku.

W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.