Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać 125 zł rabatu na prąd. W poniedziałek ministerstwo klimatu opublikowało rozporządzenie zawierające warunki, które należy spełnić, by pomniejszyć rachunek. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zniżkę?

125 zł zniżki za prąd? Co zrobić, żeby ją otrzymać

Aby otrzymać zniżkę na prąd, należy spełnić co najmniej jeden warunek z niżej wymienionych:

  • zweryfikować i potwierdzić poprawność swoich danych u swojego dostawcy prądu;
  • udokumentować, że w okresie co najmniej trzech kolejnych miesięcy między 1 stycznia a 30 września 2023 r. zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej do poziomu poniżej 95 proc. zużycia w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.;
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od naszego dostawcy prądu korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli godzimy się na dostawanie faktur za prąd lub opłacanie rachunków elektronicznie lub przez dedykowany do tego portal internetowy;
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od swojego dostawcy prądu informacji dotyczących produktów i usług przez niego świadczonych, czyli wyrażamy zgodę na informacje marketingowe;
  • wykazać, że jesteśmy prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu o odnawialnych źródłach energii (jesteśmy jednocześnie producentem i konsumentem, czyli np. posiadamy instalacje fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd zużywany następnie na potrzeby naszego gospodarstwa domowego);
  • wykazać, że złożyliśmy oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zniżka za prąd. Co na to dostawcy energii?

Z informacji, które uzyskaliśmy, dzwoniąc na infolinie dostawców prądu, wynika, że firmy jeszcze nie wiedzą, jak dokładnie będzie można spełnić warunki, aby uzyskać zniżkę. Nie wiadomo, jakie wnioski trzeba będzie złożyć ani jakie dokumenty przedstawić w przypadku wybrania poszczególnych warunków przedstawionych w rozporządzeniu.

Kiedy dostaniemy pomniejszony o 125 zł rachunek za prąd?

Jak czytamy w rozporządzeniu, kwota zostanie nam odliczona od rachunków za prąd jeszcze w tym roku.