Łatwiej zbudować turbinę wiatrową na już istniejącym budynku, niż na własnej działce. W sytuacji gdy urządzenie jest niższe niż wskazane w ustawie 3 metry, jego zainstalowanie nie będzie wymagało nawet zgłoszenia.

Przepisy z zakresu budownictwa dotyczące przydomowych mikroinstalacji pokazują, że jest to proces niezwykle złożony. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt)16 ustawy prawo budowlane, że pozwolenia na budowę nie wymaga prowadzenie robót budowlanych w zakresie: montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Fotowoltaika

Analogicznie w art. 30 ustawy nie wskazano urządzeń fotowoltaicznych jako wymagających dokonania zgłoszenia. W tym zakresie inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest najprostsza z punktu widzenia konsumenta.

Reklama

Turbiny wiatrowe

Zdecydowanie bardziej rozbudowane procedury obowiązują w przypadku chęci zainwestowania w małą turbinę wiatrową. Są one w dużej mierze uzależnione od sposobu zamontowania danej instalacji.

Reklama

Jeżeli prosument przewiduje, że jego turbina posadowiona będzie na fundamencie, czyli trwale związana z gruntem, to instalację taką da się zakwalifikować jako budowla lub obiekt budowlany i według przepisów, art. 28 ust. 1 ustawy prawo budowlane wymagać będzie wydania pozwolenia na budowę, a po zakończeniu procesu pozwolenia na użytkowanie.

Dla osób, dla których procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę jest zbyt sformalizowana i czasochłonna lepszym zdecydowanie rozwiązaniem powinno być rozważenie zlokalizowania turbiny na budynku. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 pkt)3 lit. b Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

W sytuacji zatem, gdy urządzenie jest niższe niż wskazane w ustawie 3 metry jego zainstalowanie nie będzie wymagało nawet zgłoszenia. W przypadku gdyby wysokość turbiny przekroczyła trzy metry zgłoszenia takiego należy bezwzględnie dokonać. Procedurę określa art. 30 ust. 1a i nast. prawa budowlanego. Zasadą przy tego typu procedurze jest możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ w terminie 30 dni. Jeżeli zgłoszenie takie nie zostanie dokonane można rozpoczynać proces montażu.

Zdaniem Federacji Konsumentów, która przygotowała raport pt: „Jak zostać prosumentem” korzystnym z punktu widzenia prosumentów byłoby rozszerzenie katalogu instalacji niewymagających pozwolenia na budowę z art. 5 ust. 2 pkt)16 ustawy prawo budowlane również o małe, przydomowe turbiny wiatrowe.

Źródło: Federacja Konsumentów