Coraz chętniej zmieniamy dostawcę energii: w zeszłym roku zdecydowało się na to o jedną trzecią gospodarstw domowych więcej niż w roku 2014. Mimo to trudno mówić o silnej konkurencji na rynku. Ta dopiero się rodzi
Od 2007 r., kiedy wprowadzono możliwość wybrania sobie dostawcy, do końca listopada 2015 r. na zmianę zdecydowało się 378 tys. gospodarstw domowych. Wrażenie robi też dynamika – po pierwszych latach, kiedy zdarzało się to sporadycznie – od 2012 r. ruszyła lawina. Sprzedawcę zmienia kilkadziesiąt tysięcy Polaków rocznie. W 2014 r. ze swoim dotychczasowym dostawcą energii rozstało się ponad 150 tys. gospodarstw domowych. W zeszłym roku liczba transferów wzrosła o jedną trzecią.
Ale i tak Polaków wciąż można uznać za energetycznych konserwatystów – mamy ok. 14 mln gospodarstw domowych, na zmianę więc zdecydowało się ok. 2 proc. odbiorców. W Europie Zachodniej takie przepływy są częstsze.