Budżet zamawiającego został ustalony na 82,3 mln zł brutto.

Przetarg realizowany przez GAZ System dotyczy budowy gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gaz. granica RP(Lasów)–Taczalin–Radakowice–Gałów–Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. dolnośląskiego.(PAP)