W przetargu złożono cztery oferty cenowe. Na trzecim miejscu pod względem ceny znalazło się JT Zakład Budowy Gazociągów z ofertą za 79,5 mln zł, a na czwartej pozycji konsorcjum Budimeksu i litewskiej spółki KDS, które zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za 82,7 mln zł.

Budżet zamawiającego został ustalony na 82,3 mln zł brutto.

Przetarg realizowany przez GAZ System dotyczy budowy gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gaz. granica RP(Lasów)–Taczalin–Radakowice–Gałów–Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. dolnośląskiego.(PAP)