Taką procedurę przewiduje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego. W Sejmie odbyło się wczoraj drugie czytanie projektu, który został przygotowany przez sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Zgodnie z propozycjami, jeżeli na terenie gminy mają powstać elektrownie wiatrowe, to samorząd powinien to uwzględnić w studium zagospodarowania przestrzennego, wskazując miejsca, gdzie takie obiekty mogłyby być usytuowane. Posłowie zgodzili się, że mieszkańcy nie mogą się dowiadywać o takich budowach po fakcie. Dlatego proponują, aby samorząd był zobowiązany do wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na środowisko. Dokumenty miałyby być dostępne przez co najmniej 21 dni w urzędzie gminy i w internecie.