Tak wynika z raportu przedstawionego przez Brukselę. Oznacza to, że Wspólnota jest na dobrej drodze do zrealizowania 20-procentowego celu udziału tego typu energii do 2020 roku. Każdy kraj ma też wyznaczony swój cel narodowy.

Z raportu - publikowanego co dwa lata - wynika, że w 2013 roku udział energii odnawialnej w całym miksie energetycznym wynosił w Unii 15 procent. Rok później był o 0,3 procent wyższy. Postępy w tym zakresie uczyniła także większość krajów członkowskich.

Unijny komisarz do spraw klimatu i energii Miguel Arias Canete podkreślał jednak, że aby utrzymać ten trend, niektóre z nich będą musiały zwiększyć swoje wysiłki, zwłaszcza mając na uwadze międzynarodowy szczyt klimatyczny w grudniu, na którym ustalone mają być cele polityki klimatycznej po 2020 roku.

- Jeśli chcemy być dalej liderami w negocjacjach klimatycznych, musimy usiąść do rozmów w Paryżu z odrobioną pracą domową - powiedział komisarz.

Z raportu wynika, że w Polsce jeszcze w 2012 roku udział energii odnawialnej wynosił 10,9 procent, rok później 11,3 procent. Docelowo w 2020 roku ma być to 15 procent.

Dwa lata temu największy udział tego rodzaju energii był w Szwecji - ponad 52 procent.