Plan naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest realizowany zgodnie z założonym harmonogramem, poinformował pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

"Wypracowany w styczniu plan naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego jest w praktyce realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Za sobą mamy już wypełnienie postanowień krótkoterminowych. Dzięki regularnym spotkaniom ze stroną społeczną możemy na bieżąco likwidować napotkane utrudnienia w realizacji planu długoterminowego. Idziemy w kierunku uzdrowienia sytuacji w branży górniczej przy zachowaniu wszystkich uzgodnień planu naprawczego, w tym osłon socjalnych przysługujących pracownikom kopalni" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Dotychczas Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przejęła KWK "Makoszowy" (wydzielona z KWK "Sośnica-Makoszowy"), KWK "Brzeszcze" (w zeszłym tygodniu podpisano list intencyjny z Tauronem o ewentualnym odkupieniu tej kopalni) i KWK "Centrum" (wydzielona z KWK „Bobrek-Centrum"). To łącznie ponad 5,3 tys. pracowników.

Prezes SRK Marek Tokarz poinformował, że w kopalniach Makoszowy i Brzeszcze trwa już wydobycie i możliwy jest zbyt węgla. Dotychczas 1470 osób z trzech kopalni złożyło wnioski o przyznanie świadczeń osłonowych, jak m.in. urlopy górnicze. Część z nich już trafiła do ZUS, który weryfikuje uprawnienia. Z programu może skorzystać jeszcze około 2 tys. osób.

SRK do końca maja planuje przejąć od KHW kopalnie Mysłowice i Kazimierz-Juliusz, a do końca czerwca - kopalnię Boże Dary. Spółka jest też w procesie uzgadniania szczegółów sprzedaży kopalni Brzeszcze do Tauronu, z którym w zeszłym tygodniu podpisała list intencyjny. Programy naprawcze dla poszczególnych kopalni będą gotowe do końca sierpnia, a w ciągu miesiąca będzie znany ich ogólny zarys, podał także resort.

Natomiast prezes Kompanii Węglowej (KW) Krzysztof Sędzikowski zapewnił, że tempo przeprowadzenia planu naprawczego kopalń i tworzenia Nowej Kompanii Węglowej (NKW) jest zgodne z przyjętym planem. NKW zostanie powołana pod koniec czerwca lub na początku lipca.

"Jak dotąd, publicznie jedynie prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych poinformował, że rozważa uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Nie mogę publicznie ujawnić nazw innych zainteresowanych. Modele biznesowe dla spółki, przygotowane przez jej zarząd, są bardzo dokładnie opracowane. Optymizmem napawają rozmowy z bankami, także zagranicznymi i komercyjnymi. To daje komfort, że model biznesowy jest weryfikowalny i spowoduje, że nowa firma w 2017 r. będzie zyskowna" - powiedział Kowalczyk.

Zarząd NKW spodziewa się wstępnych ofert od inwestorów na początku czerwca.

Jak podaje resort, trwają rozmowy z Komisją Europejską dotyczące notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa. Dotychczas odbyły się trzy spotkania, na których przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania dotyczące przewidywanych mechanizmów zmian organizacyjnych, źródeł finansowania, kosztów planowanych działań, zachowania rynkowego charakteru transakcji.

"Polska złożyła do KE wniosek notyfikacyjny i otrzymała listę szczegółowych pytań. Trwa przygotowanie odpowiedzi, będą gotowe w przyszłym tygodniu" - poinformował Kowalczyk.

W ramach postępowania wstępnego KE powinna podjąć decyzję w 2 miesiące od daty otrzymania wszystkich niezbędnych informacji. W przypadku dodatkowych wątpliwości, postępowanie może zostać przedłużone do 18 miesięcy.

Przedstawiciele strony rządowej i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) omówili podjęte kroki, prowadzące do alternatywnego wykorzystania węgla m.in. w przemyśle chemicznym. Chodzi m.in. o inwestycje w chemiczną przeróbkę węgla. Zainteresowanie nim wykazały, oprócz Grupy Azoty, także Tauron i KHGM. Azoty weszły w analizę inżynierską projektu.

"Rząd wystąpił do KE z wnioskiem o skorzystanie z tzw. Europejskiego Funduszu dla Inwestycji dla sektora górnictwa węgla kamiennego w takich obszarach, jak bezemisyjna synergia węglowo-jądrowa; chemiczne przetwórstwo węgla - w tym zgazowanie węgla, wychwyt i wykorzystanie metanu, wytwarzanie brykietów i pelletów z miałów, odsalanie wód kopalnianych. Trwa proces formułowania wniosków projektowych" - podsumowano w komunikacie.