Urząd Regulacji Energetyki na wniosek Gaz-Systemu, operatora przesyłowego gazu, usunął z listy tzw. punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego gazowe połączenia na granicy z Białorusią, w tym dla gazociągu jamalskiego. Z listy usunięto punkty: Wysokoje, Tietierowka i Kondratki.

Regulator poinformował w piątek, że Prezes URE zatwierdził na wniosek Gaz-Systemu zaktualizowane listy punktów właściwych systemu przesyłowego - już bez punktów Wysokoje, Tietierowka i Kondratki.

Wnioskując o zmianę, Gaz-System wskazywał m.in. na brak zainteresowania w wieloletnim horyzoncie przesyłem gazu poprzez te punkty. Operator podkreślił, że od 1 stycznia 2023 r. i tak nie oferuje zdolności technicznych przesyłu na tych punktach.

Konieczność wprowadzenia zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego związana jest z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz nałożeniem sankcji na Białoruś i Federację Rosyjską - podkreślił Urząd Regulacji Energetyki.

Zaznaczono, że w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany listy punktów właściwych Prezes URE prowadził konsultacje publiczne, a użytkownicy systemu gazowego nie zgłosili uwag.

Zgodnie z regulacjami europejskimi każdy operator systemu przesyłowego gazu podaje do wiadomości publicznej - w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług - informacje o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności dla wszystkich właściwych punktów, w tym dla punktów wejścia i wyjścia.

Punkty te zatwierdzane są przez krajowych regulatorów po konsultacji z użytkownikami sieci. Dlatego też Prezes URE zwrócił się do zainteresowanych użytkowników systemu przesyłowego z prośbą o zapoznanie się z dokumentami zawierającymi zaktualizowaną listę punktów oraz zgłaszanie uwag i propozycji.(PAP)

wkr/ mk/