Tauron Wytwarzanie przyjął aneksy do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, które są zabezpieczeniem należytego wykonania realizacji kontraktu na budowę bloku w Jaworznie; aneksy przedłużają gwarancję do 10 marca br. - podał w środę Tauron.

We wtorek Rafako poinformowało o przedłużeniu gwarancji należytego wykonania kontraktu dotyczącego budowy bloku w Jaworznie do 10 marca 2023 roku. Wcześniej okres obowiązywania gwarancji upływał 14 lutego 2023 roku. Rafako podało też, że przedłożyło dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji spółce Tauron Wytwarzanie, a kwota gwarancji nie uległa zmianie i wynosi 549,8 mln zł.

W środowym komunikacie Tauron przekazał, że jego spółka zależna Tauron Wytwarzanie przyjęła aneksy do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW zawartego pomiędzy konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa (wykonawca bloku) a Tauron Wytwarzanie.

"Aneksy te stanowią przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu, przedłożonego przez wykonawcę bloku, na dotychczasowych warunkach i w dotychczasowych kwotach do dnia 10 marca 2023 r." - poinformował Tauron.

Rafako i Tauron od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku 910 MW w Jaworznie, którego Rafako było generalnym wykonawcą. Firma Tauron Wytwarzanie wezwała Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Oba przedsiębiorstwa uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Dotychczasowe mediacje między stronami przy udziale Prokuratorii Generalnej nie przyniosły porozumienia.(PAP)

kmz/ drag/