Jego modyfikację przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. poz. 2433).
Co do zasady jest tak, że dodatek przysługuje w wysokości 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł dla rodzin, w których zużycie prądu w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh. Ponieważ niektóre osoby miały problem z ustaleniem, czy mieściły się w limicie, czy go przekroczyły, w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 ze zm.) doprecyzowano, że mogą one przedstawić albo rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, albo wystawione przez tę firmę zaświadczenie, które wskaże, ile zużyły prądu.