1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw o biopaliwach oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Znika obowiązek sprzedaży na stacjach paliw benzyny E5, jeżeli jednocześnie na tej samej stacji oferowana będzie benzyna E10.

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która znosi obowiązek sprzedaży na stacjach paliw benzyny E5 (z 5 proc. dodatkiem bioetanolu), jeżeli jednocześnie na tej samej stacji oferowana będzie benzyna E10 (z 5 proc. dodatkiem bioetanolu).

Zmiana określa też minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, na poziomie 80 proc. Nowe przepisy zakładają ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok, obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc. oraz podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW. Zakłada też podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców takich m.in. jak algi, bioodpady, biodegradowalne odpady komunalne, słoma, frakcje biomasy z gospodarki leśnej.(PAP)

wkr/ drag/