Efektywne zarządzanie energią w obrębie przedsiębiorstwa pozwala firmie na oszczędności i przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a pomagają w tym instytucje wspierające rozwój innowacji – tego dotyczyła kolejna wideokonferencja z cyklu #IdeaRozwojuBiznesu, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Podczas spotkania eksperci ze środowiska akademickiego i praktycy poruszyli temat efektywności energetycznej z perspektywy biznesu. Mówili o tym, jak kształtować politykę energetyczną w swoich organizacjach oraz jakie znaczenie ma efektywność energetyczna i jakich obszarów działalności dotyczy. Wskazali również, jakie wsparcie mogą zapewnić krajowe podmioty w dążeniu do zwiększenia efektywności firmy.

O znaczeniu polityki energetycznej dla firm rozmawiali: Aleksandra Stępniak ze Stowarzyszenia Fala Renowacji oraz firmy Danfoss, dr hab. inż. Szymon Firląg z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a także dr inż. Cezary Szwed, reprezentujący Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami na Politechnice Warszawskiej.

Efektywne zarządzanie energią przynosi korzyści

Poprawa efektywności zarządzania szeroko rozumianą energią przekłada się na korzyści finansowe w działalności biznesowej.

Zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwach to z punktu widzenia rozwoju firmy kluczowy element, który wpływa na niemal wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji – podkreślał dr inż. Cezary Szwed. Wspominał on także, że rosnące ceny energii i gazu sprzyjają lepszemu zarządzaniu energią w celu powstania oszczędności , a wiele przedsiębiorstw widzi tego efekt. Wątek ten rozwinął dr hab. inż. Szymon Firląg.

Wzrost cen nośników energii objawia się wzrostem udziału kosztów energii i gazu w kosztach produkcji swoich wyrobów. Przedsiębiorcy mogą oczywiście niwelować te straty poprzez podnoszenie cen produktów. Jednak ma to swoje granice uwarunkowane sytuacją rynkową – stwierdził Szymon Firląg. Dlatego – jego zdaniem – dobrze jest pomyśleć o inwestycjach zmierzających do optymalizacji procesów zużycia energii, np. poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, ale nie tylko. Wskazał, że: – W przypadku przemysłu ceramicznego odzysk ciepła z komina spalinowego pieca komorowego także jest rozwiązaniem, dzięki któremu wykorzystuje się energię potencjalnie niewykorzystaną.

Dodał, że należy zwrócić uwagę na cele unijne, choć warto pamiętać też o perspektywie przedsiębiorców.

Myśląc o dekarbonizacji budownictwa i robót budowlanych, musimy osiągać jak najmniejszą emisją CO2. To wymaga jednak szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę i procesy technologiczne. Zarazem przedsiębiorcy szukają raczej inwestycji, które mają relatywnie szybką stopę zwrotu – mówił dr hab. inż. Szymon Firląg. Zdaniem eksperta pomiędzy tymi dwoma faktami należy znaleźć złoty środek.

Tę opinię podzieliła Aleksandra Stępniak.

Osiągnięcie optymalnej i niskoemisyjnej efektywności energetycznej wymaga czasu. Mamy nowoczesne technologie, które pozwalają na to, by ten cel zrealizować – oceniła.
Ekspertka podkreśliła, że w Polsce kluczowa w tym zakresie jest Polityka energetyczna kraju do 2040 r., która kształtuje poszczególne regulacje prawne związane z energetyką, w tym także te dotyczące przedsiębiorstw.

Prelegenci podzielili się także dobrymi praktykami w zakresie poprawy efektywności działań energooszczędnych. Plan takich działań opracowała także Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE), uwzględniając założenia Unii Europejskiej zmierzające do zmniejszenia uzależnienia od rosyjskiego gazu ziemnego. Według MAE, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na zmniejszenie zużycia gazu, ponieważ obniżenie temperatury w termostatach o 1°C przekłada się na oszczędność 10 mld m sześc. gazu rocznie. Każdy kolejny 1°C to także oszczędność pieniędzy. Według raportu Forum Energii „Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” redukcja ciepła w nieużywanych pomieszczeniach czy montaż termostatów stabilizujących temperaturę oznacza obniżenie rachunków nawet o 8 proc. za każdy 1°C. Według obliczeń European Building Automation Controls Association wymiana zaworów grzejnikowych na termostaty samoregulujące temperaturę pozwoliłoby Europejczykom zaoszczędzić ok. 12 mld euro oraz 130 TWh energii. Efektywna energooszczędność to także wzmocnienie krajowej gospodarki.

Darmowe konferencje dla przedsiębiorców
Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkań, które odbywają się we wtorki i czwartki przez pięć tygodni do 8 grudnia włącznie, omówione zostaną najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
BACH