Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2023 r. ma wzrosnąć z 4,06 zł do 4,96 zł/MWh - stanowi projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jak wynika z OSR, w związku ze zmianą opłaty OZE, sumaryczne obciążenie energii tymi dwoma opłatami nie zmieni się w przyszłym roku dla gospodarstw domowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023.

Mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, finansowany jest z opłaty kogeneracyjnej w ramach taryf operatorów systemów elektroenergetycznych, co oznacza, że koszty funkcjonowania wsparcia, przeniesione są na wszystkich odbiorców energii elektrycznej proporcjonalnie do wolumenu pobieranej energii.

Zgodnie z przepisami, środki uzyskane z opłaty kogeneracyjnej przekazywane są przez operatora systemu przesyłowego do operatora rozliczeń odpowiedzialnego za rozliczenie opłat i wypłatę wsparcia.

Stawka opłaty kogeneracyjnej

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia, w 2022 r. stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgę dla przedsiębiorstw energochłonnych wyniosła 4,06 zł/MWh, co stanowiło obciążenie w wysokości ok. 10,15 zł na rok na gospodarstwo domowe.

Projekt przewiduje podniesienie opłaty kogeneracyjnej w 2023 r. o 90 gr. do 4,96 zł/MWh. "Wzrost stawki opłaty kogeneracyjnej zostanie skompensowany planowaną zmianą wysokości stawki opłaty OZE na rachunkach odbiorców końcowych, co sprawi, że sumaryczne obciążenie energii elektrycznej tymi opłatami nie zmieni się. Założenie zmiany wysokości stawki OZE wynika z obserwacji sytuacji rynkowej, gdzie warunki funkcjonowania odnawialnych źródeł energii nie zmieniły się tak drastycznie, jak jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne, których ceny kształtują końcową cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym" - podano w OSR.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska niedawno pytana przez PAP, o to jak będą wyglądały ostateczne taryfy na 2023 r. oprócz ustalenia maksymalnych cen na prąd, poinformowała, że w przyszłym roku prawdopodobnie wzrośnie opłata dystrybucyjna. Wskazała jednocześnie, że resort będzie chciał w 2023 r. zawiesić opłatę OZE. Obecnie jej stawka wynosi 0,90 zł za MWh i doliczana jest do każdego rachunku za prąd. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/