Jeśli kilka gospodarstw domowych ma to samo miejsce zamieszkania, ale oddzielne źródła ogrzewania i odrębne deklaracje w sprawie opłat za śmieci, każde z nich będzie mogło otrzymać świadczenie na zakup węgla.

Zmiana ustaw

y o dodatku węglowym

Taka zmiana w art. 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) została przyjęta przez posłów przy uchwalaniu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Przypomnijmy, że we wrześniu Sejm zaostrzył jej przepisy, aby zapobiegać nadużyciom i sygnalizowanym przez gminy licznym przypadkom sztucznego dzielenia gospodarstw mających ten sam adres, dzięki czemu każde mogłoby otrzymać 3 tys. zł wsparcia. Zmodyfikowane wówczas przepisy przewidują, że gdy w tym samym miejscu zamieszkania jest kilka gospodarstw, to dodatek może otrzymać tylko jedno z nich – to, które pierwsze złożyło wniosek o jego wypłacenie (art. 2 ust. 3a i 3b). Problem w tym, że w ten sposób zostały poszkodowane np. rodziny, które mają domy na tej samej nieruchomości, bez wydzielonej numeracji budynków lub mieszkają w tym samym budynku i mają swoje piece (świadczenie otrzymuje tylko jedna z nich).

Dodatek węglowy. Więcej niż jedno gospodarstwo pod jednym adresem

Ta sytuacja ma ulec zmianie. Wspomniana nowelizacja zakłada bowiem, że gdy pod jednym adresem jest więcej niż jedno gospodarstwo i do 31 grudnia 2022 r. nie jest możliwe ustalenie nowego adresu, art. 2 ust. 3a i 3b nie będzie miał zastosowania. Uzyskanie wsparcia będzie jednak wymagało spełnienia dodatkowych warunków. Po pierwsze, każda rodzina musi mieć swoje źródło ogrzewania zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, po drugie – złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo, o ile co do zasady przyznanie dodatku nie odbywa się w formie decyzji administracyjnej – wnioskodawca otrzymuje jedynie mailowo informację w tej sprawie – o tyle tutaj będzie ona wymagana.

Większa pula pieniędzy na wypłatę dodatków węglowych

Do ustawy została wprowadzona też druga poprawka, zwiększająca pulę pieniędzy zarezerwowanych na wypłatę dodatków węglowych – z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu