Mechanizm zmiany sprzedawcy energii wynikający z uwolnienia rynku energii w 2007 r. ma w za zadanie zwiększyć konkurencyjność na rynku, zmniejszyć ceny dla użytkowników końcowych oraz zaproponować klientom nowe rozwiązania związane nie tyły z samą sprzedażą prądu.

Poza 5 największymi spółkami energetycznymi w kraju, do zakupu i odsprzedaży energii elektrycznej przystąpiło wiele pomniejszych firm. Pomysł na czerpanie zysków z tego mechanizmu miał polegać m. in. na łączeniu ofert np. z gazem. Wiele osób zastanawia się jednak, czy takie firmy, nie powiązane silnie z rynkiem energetycznym w Polsce mogą zbankrutować lub mówiąc kolokwialnie "zamknąć interes". Co wtedy z konsumentami?

Odpowiedzią jest sprzedaż rezerwowa. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki to bezpieczne rozwiązanie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy. Na czym polega?

Strony umowy o świadczenie usług dystrybucji powinny określić podmiot będący dla konsumenta sprzedawcą w sytuacji zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę. Jest to tzw. sprzedawca rezerwowy. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla konsumenta energii jest wybór sprzedawcy rezerwowego, który ma zawartą z dystrybutorem Generalną Umowę Dystrybucji, tj. umowę o świadczenie usług dystrybucji, regulującą zasady współpracy pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem.

W umowie o świadczenie usług dystrybucji konsument powinien wyrazić zgodę na zawarcie przez dystrybutora umowy sprzedaży ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta. W przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży niezależnie od przyczyny (np. likwidacja, upadłość), dystrybutor zawiera ze sprzedawcą rezerwowym ww. umowę, na podstawie której będzie realizowana sprzedaż, o czym konsument powinien być niezwłocznie poinformowany.

Niezależnie od powyższego, w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy, sprzedawcą zobowiązanym do zawarcia umowy kompleksowej z konsumentem i świadczenia mu usługi kompleksowej jest sprzedawca z urzędu. Informacja o sprzedawcy z urzędu działającym na terenie dystrybutora, do sieci którego konsument jest przyłączony, znajduje się na stronie internetowej dystrybutora.

Powrót do sprzedawcy z urzędu może nastąpić wyłącznie z inicjatywy konsumenta. Konsument ma zatem prawo do powrotu do sprzedawcy z urzędu bądź do dokonania wyboru nowego sprzedawcy. Szczegółowa procedura sprzedaży rezerwowej określona została w IRiESD danego dystrybutora.

Źródło: Zbiór praw konsumenta na rynku energii, URE.