Występujący o dodatek na ogrzewanie sami wskażą, jakiego źródła dotyczy, jeśli mają ich kilka - powiedziała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje jednorazowe dodatki o różnej wysokości dla ogrzewających się drewnem, LPG, olejem opałowym.

Rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła Sejm zająć ma się w piątek. Projekt przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

„Jeżeli ktoś w momencie składania wniosku ma wpisane do CEEB więcej niż jedno źródło ciepła, będzie mógł złożyć wniosek o dodatek tylko na jedno wybrane źródło ciepła” - podkreśliła minister. „Składający wniosek sam wybierze, którego źródła wniosek ten dotyczy i o jaki dodatek się stara” - zaznaczyła Anna Moskwa.

Zgodnie z projektem dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Minister Moskwa podkreśliła jednocześnie, że jeżeli ktoś składa wniosek o przewidziany wcześniejszą ustawą dodatek węglowy, nie może złożyć wniosku o inne dodatki i odwrotnie. „Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego” - wyjaśniła.

Projekt zakłada, że jedno gospodarstwo domowe - jedno- lub wieloosobowe, może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. (PAP)