Najważniejsza z nich dotyczy nowego pakietu osłonowego dla zwalnianych górników. Odrzucono natomiast wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS zmierzające m.in. do ograniczenia zarobków zarządów kopalń, konsultacji ze związkami zawodowymi oraz konieczności przedstawiania Sejmowi i Senatowi corocznego audytu.

Podczas głosowania nad całością przyjętych rozwiązań PO była za, PiS wstrzymało się od głosu.