Grupa młodych Ukrainek i Ukraińców apeluje do światowych liderów o działania na rzecz zakończenia rosyjskiej inwazji w Ukrainie i rezygnację z importu ropy, gazu i węgla z Rosji. W swoim apelu podkreślają kluczową rolę jaką handel paliwami kopalnymi odgrywa w wojnie w Ukrainie.

Połóżmy kres globalnej zależności od paliw kopalnych, która zasila wojenną machinę Putina

Do liderek i liderów państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej i wszystkich innych importerów rosyjskich paliw kopalnych,

My, niżej podpisane i podpisani, stoimy w niezachwianej solidarności z odważnymi mieszkańcami i mieszkankami Ukrainy, które walczą nie tylko o własną wolność i samostanowienie, ale także o lepszy świat do życia dla nas wszystkich.

Inwazja na Ukrainę przez wojska Federacji Rosyjskiej pod wodzą Władimira Putina jest wojną przeciwko suwerenności i niepodległości Ukrainy, a także poważnym pogwałceniem praw człowieka, prawa międzynarodowego i prawa do pokoju na świecie. Ta inwazja stawia Europę w obliczu najmroczniejszych godzin XXI wieku, a świat przed wizją ponurej przyszłości. To właśnie ten czas wymaga od nas wszystkich, abyśmy powstali i odważnie działali przeciwko siłom, które umyślnie zagrażają naszej zbiorowej egzystencji.

Wzywamy was, politycznych liderów i liderki, do odważnych i należytych działań. Użyjcie wszelkich niezbędnych środków, aby powstrzymać Putina i jego machinę wojenną. Przywróćcie pokój i połóżcie kres tej potwornej, morderczej agresji.

Reżim Władimira Putina jest jednoznacznym i jedynym agresorem w tej nielegalnej wojnie i ponosi pełną odpowiedzialność za okrucieństwa popełnione przez tę machinę wojenną. Jasne jest także to, że ta machina wojenna jest finansowana, utrzymywana i napędzana przez handel ropą, gazem i węglem, który napędza zarówno inwazję na Ukrainę, jak i kryzys klimatyczny, który zagraża przyszłości ludzkości.

Globalne uzależnienie od paliw kopalnych finansuje wojnę Putina, zagrażając nie tylko Ukrainie, ale i całemu światu.

Putin celowo używa branży paliw kopalnych jako broni, aby wzmocnić swoją obecną dominację energetyczną nad Unią Europejską i grozić państwom europejskim, które przyjdą Ukrainie z pomocą. To musi się skończyć!

Wzywamy Was do intensywnej współpracy, aby raz na zawsze położyć kres uzależnieniu od paliw kopalnych. Wzywamy Was również do rezygnacji z importu paliw kopalnych z Rosji oraz do szybkiego odejścia od spalania wszystkich paliw kopalnych.

Zatrzymajcie wszelki handel i inwestycje z Gazpromem, Rosnieftem, Transnieftem, Surgutneftegasem, LukOilem, Russian Coal i innymi rosyjskimi podmiotami. Zamroźcie aktywa tych spółek poza Rosją. Zachodnie firmy muszą także powstrzymać produkcję paliw kopalnych w Rosji. Należy jak najszybciej zlikwidować przepływy dochodów Putina, w tym bezpośrednie i pośrednie inwestycje w przemysł paliw kopalnych w Rosji (np. poprzez gwarancje kredytów eksportowych).

Świat nie może jednak po prostu zastępować paliw kopalnych (zwłaszcza gazu ziemnego) produkowanych w Rosji, paliwami pochodzącymi z innych krajów (zwłaszcza gazem LPG). W związku z bojkotem rosyjskiej ropy, gazu i węgla, należy natychmiast powstrzymać dalszą ekspansję paliw kopalnych, a narody na całym świecie muszą zobowiązać się do szybkiego i sprawiedliwego przejścia na energię z odnawialnych źródeł. Zależność od ropy, gazu i węgla oznacza dalszy trwanie w tym przerażającym uścisku niebezpieczeństwa i nędzy w skali globalnej. Naszym obowiązkiem jest w końcu zrealizować te cele, jeśli chcemy mieć godną i bezpieczną do życia przyszłość!

Inne “jutro” jest możliwe. “Jutro” bez Putina i pozostałych kopalnianych dyktatorów. “Jutro” wolne od sprzyjających wojnom i nieprzyjaznych dla klimatu paliw kopalnych.

Solidarność z narodem ukraińskim musi oznaczać koniec finansowania wojennej machiny Putina. Stańcie razem z nami i zakończcie wspieranie paliw kopalnych. Nasza wspólna, lepsza przyszłość tego wymaga.

Czy możemy na Was liczyć?

Svitlana Romanko, Arina Bilai, Yulia Krivich, Mikołaj Petryga