Francuski koncern EDF poinformował w środę o zawarciu z szeregiem polskich firm porozumień o współpracy przemysłowej. Ma to związek z niewiążącą ofertą, jaką EDF złożył dla polskiego programu energetyki jądrowej.

Podczas Światowej Wystawy Przemysłu Jądrowego (World Nuclear Exhibition – WNE) w Paryżu EDF podpisał porozumienia z polskimi firmami: Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ Gdynia, Rafako i Zarmen. Jak podkreśliła francuska firma, celem tych porozumień jest zapewnienie zaangażowania lokalnych partnerów i przemysłu dla realizacji przyszłych projektów bazujących na technologii reaktorów EPR.

Wykorzystując kompetencje i dotychczasowe doświadczenie polskich dostawców w branży energetycznej, EDF pragnie zmaksymalizować wkład polskiego łańcucha dostaw w sukces projektów jądrowych opartych na technologii EPR w Polsce i w Europie - podkreślił francuski koncern. Podczas WNE francuska firma podpisała również umowy o współpracy z partnerami przemysłowymi z Czech oraz z Indii.

Jak oświadczył prezes EDF Jean-Bernard Levy, podpisanie umów o współpracy przemysłowej pokazuje ambicję francuskiej firmy, aby zapewnić trwałe partnerstwo z lokalnymi łańcuchami dostaw dla projektów bazujących na technologii EPR na całym świecie: w Polsce, Czechach, Indiach i Arabii Saudyjskiej.

Jak wskazał Levy, znaczne zaangażowanie brytyjskiego łańcucha dostaw w projekt EPR Hinkley Point C jest namacalnym efektem długoterminowej strategii EDF współpracy z lokalnym przemysłem. "Przewidujemy takie samo podejście w każdym kraju, w którym promujemy nasze technologie i z radością czekam na realizację tej współpracy w celu pomyślnej realizacji naszych przyszłych projektów w Europie i na świecie” - dodał.

Równolegle EDF i francuska firma Bouygues Travaux Publics zawarły umowę ramową dotyczącą globalnej współpracy przy przyszłych projektach opartych na technologii EPR, m.in. w Czechach, Polsce i Arabii Saudyjskiej. Z kolei Bouygues podpisał protokół ustaleń z saudyjską firmą budowlaną NESMA & Partners Contracting, którego celem jest wspólna realizacja prac inżynieryjnych w ramach potencjalnego projektu jądrowego w Arabii Saudyjskiej.

W październiku 2021 r. EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów EPR o mocy od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Francuski EPR spełnia te wymagania.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiednie finansowanie i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.(PAP)