Przypomnijmy, że obecnie – w systemie opustowym – prosumenci rozliczają się – w przypadku mniejszych instalacji – w stosunku 1 do 0,8, energii wprowadzonej i pobranej z sieci. Dla większych instalacji relacja ta wynosi 1 do 0,7.
Przepisy odrzucone przez Senat przewidują zastąpienie dotychczasowego systemu rozliczeń tzw. modelem sprzedażowym (net-billing). Obejmie on prosumentów, którzy wejdą na rynek od 1 kwietnia 2022 r. Będzie polegał na osobnym rozliczaniu wartości energii wprowadzonej do sieci i tej z niej pobranej, określonej na podstawie ceny giełdowej – z Rynku Dnia Następnego. Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. model net-billing funkcjonował będzie na podstawie cen miesięcznych. Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać ma rozliczenie według ceny godzinowej.