Reklama

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace planowo rozpoczniemy już w 2023 roku, a zakończymy w roku 2026. Z perspektywy tak wielkoskalowej i złożonej inwestycji to nadal krótki czas realizacji projektu. Jako inwestor liczymy, że w okresie, jaki pozostał do rozpoczęcia inwestycji, dynamicznie rozwinie się polska branża offshore wind. Dlatego wspieramy ten proces, pozostając w stałym dialogu z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach łańcucha dostaw. Aspekt local content inwestycji Baltic Power jest dla nas bardzo ważny, bo jest związany bezpośrednio z planami naszego dalszego rozwoju projektów offshore wind" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że PKN Orlen chce, aby możliwie jak największa część środków przeznaczonych na projekt trafiła do polskich firm.

"Samą inwestycję Baltic Power szacujemy na kilkanaście miliardów złotych. Na tym etapie zakładamy, że będzie to kwota ok. 14 mld zł, ale na finalny koszt inwestycji wpływa wiele czynników. To m.in. warunki środowiskowe, ostatecznie wybrana technologia, wybór turbin wiatrowych, ich rozmieszczenie, dostępność portów, statków instalacyjnych oraz oczywiście finalna moc wytwórcza farmy. Pamiętajmy, że na finalne koszty projektu wpłynie również sama wartość walut" - dodał prezes.

Zapewnił jednocześnie, że dla Grupy Orlen rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest obecnie filarem planowanych zmian.

"Dynamicznie rozwijany projekt Baltic Power, a co za tym idzie, zdobywane doświadczenie w obszarze offshore wind pozwala nam kreślić ambitne plany kolejnych inwestycji. Jesteśmy zainteresowani nie tylko koncesjami, jakie wkrótce będą dostępne w polskiej części Bałtyku, ale również i na innych obszarach. Jednym z nich jest np. Litwa. Jesteśmy koncernem międzynarodowym, dlatego będziemy starali się wykorzystać swoją obecność również na innych rynkach" - podsumował Obajtek.

Bezpośrednim wspólnikiem Baltic Power po zawiązaniu umowy joint venture będzie spółka NP Baltic Wind z siedzibą w Holandii, która pozostaje w 100% zależna od Northland Power Inc. NP Baltic Wind jest spółką celową zawiązaną przez Northland Power Inc. dla potrzeb realizacji projektu wspólnie z PKN Orlen. Jako część wkładów pieniężnych wnoszonych na pokrycie udziałów obejmowanych przez NP Baltic Wind w Baltic Power, NP Baltic Wind planuje w 2021 roku zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł, podsumowano.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.