PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka C, podał koncern. Z 51% udziałów spółki celowej CCGT Ostrołęka, przypadającej PKN Orlen i Enerdze, Energa obejmie 50% plus jeden udział, a PKN Orlen pozostałą część.

Zgodnie z podpisaną 22 grudnia 2020 roku umową inwestycyjną realizacja budowy Elektrowni Ostrołęka C nastąpi poprzez wspólnego przedsiębiorcę, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. (obecnie spółkę jednoosobową zależną od Energi), w której kapitale zakładowym PKN Orlen oraz Energa obejmą łącznie 51% udziałów, a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pozostałe 49% udziałów.

"W podpisanym dzisiaj porozumieniu PKN Orlen oraz Energa uzgodniły, że z przypadającej im puli udziałów Energa obejmie 50%+1 udział spółki CCGT Ostrołęka, a PKN Orlen pozostałe udziały z przypadającej dla obydwu spółek puli udziałów" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową inwestycyjną przystąpienie PGNiG do CCGT Ostrołęka uzależnione jest od ziszczenia się przewidzianych w umowie inwestycyjnej przesłanek. W przypadku, gdy PGNiG nie przystąpi do spółki CCGT Ostrołęka, 49% udziałów w CCGT Ostrołęka przewidzianych dla PGNiG obejmie PKN Orlen, zapowiedziano również.

Ponadto zgodnie z porozumieniem w przypadku powstania ryzyka naruszenia przez Energę wymogów umów o finansowanie, PKN Orlen udzieli Enerdze finansowania, niezbędnego do sfinansowania projektu w kwocie nie wyższej niż 1,55 mld zł, wynika także z komunikatu.

Energa będzie wykonywać nadzór nad spółką CCGT Ostrołęka jako spółką zależną i wchodzącą w skład grupy kapitałowej Energa, w tym prowadzić będzie czynności administracyjne, nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz wszelkie ustalenia z PGNiG poza ustaleniami dotyczącymi finansowania realizowanego projektu, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.