Zmiany obejmą trzy różne programy wsparcia: aukcje dla wytwórców energii, związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie, i prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej. Wydłużyć ma się także okres uzyskiwania wsparcia dla instalacji – aż do czerwca 2047 r.
Projektodawca wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W ich przypadku obowiązki koncesyjne na małe instalacje mają być mniej restrykcyjne. Podniesiony ma zostać próg łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej. Potwierdzona ma zostać również praktyka prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która obejmuje sposób określania łącznej mocy instalacji elektrycznej OZE. Dzięki temu małe instalacje będą musiały spełnić warunki obowiązku rejestrowego, a nie koncesyjnego, jak było do tej pory.
Zmiany obejmą również instalacje małej energetyki wodnej i instalacje biogazowe (o mocy maksymalnie 1 MW). W ramach obu systemów będzie można uzyskać pomoc operacyjną na dodatkowe dwa lata. W rozporządzeniu, które ma zostać wydane po przyjęciu ustawy, szczegółowo określone mają zostać ilość i wartość energii z odnawialnych źródeł energii, która będzie sprzedawana w ramach aukcji w latach 2022–2027. Nie będzie można jej zmniejszyć, co ma zapewnić sektorowi stabilność. Projekt ustawy zakłada również łatwiejszą instalację urządzeń fotowoltaicznych o większej niż do tej pory mocy. Zwolnieniu z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy po zmianach będą podlegać m.in. urządzenia zamontowane na dachach budynków, pod warunkiem spełnienia ustawowego kryterium mocy.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów