Jak poinformował w czwartek Urząd, spadek stawek własnych w taryfie Energa Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców. Dla odbiorców w grupie gospodarstw domowych w najpopularniejszej grupie taryfowej G11 spadek ten wyniesie 1,5 proc.

W przypadku PGE Dystrybucja, stawki własne spadną średnio o 2,2 proc., a spadek dla gospodarstw domowych z grupy G11 wyniesie 1 proc.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 r. i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwa najwcześniej po 14 dniach od publikacji przez Prezesa URE.

Wcześniej regulator zatwierdził tegoroczne taryfy dystrybucyjne dla: innogy Stoen Operator, Enei Operator i Taurona Dystrybucja. Dla innogy taryfa wzrośnie o 1,8 proc., dla Enei Operator spadnie średnio o 1,7 proc., a dla Taurona Dystrybucja - spadnie średnio o 1,5 proc.